FertiBug

Et plantevern basert på bruk av en alge som bare skremmer bort insekter.

Ideen vår

Bruke en alge, som repellent som bare skremmer bort.
Som bærer av de døde algene bruker vi fiberdelen av fermentert og pelletert
husdyrgjødsel eller annet godkjent avfall.

 

Slik kan vi både gjødsle og beskytte
kålvekstene mot angrep av kålflua i en eneste operasjon. Algene ble valgt av NIVA,
testet i feltforsøk ved NTNU. Td. i 2004, med lovende resultat.

Som førte til mer forskning i FP7 hvor EU bevilget 18 mill nkr til videreutvikling ved Fraunhofer IGB, og Univ. of West Hungary i 2008/11 sammen med flere små bedrifter. SMEere.

Hvorfor Fertibug ?

En helt ny tilnærming til plantevern, som ikke skader folks helse eller miljø på noen
som helst måte . Skader ikke andre insekter eller jordbundet liv som mark og mikroorganismer.

Kan brukes av alle– profesjonelle produsenter og amatørene på
landet og i byene, uten verneutstyr, som må brukes når en anvender pesticider. I
feltprøver i Ungarn og Spania ble det registrert avlings økning opp til 80 % avhengig av kåltype. Slik kan en hevde at Fertibug imøtekommer, FNs bærekraftsmål, SDGs Sikker og nok mat til alle –i alle fall for kålvekster- alt gjort på en bærekraftig måte.

FERTIBUG pat/TM

Et plantevern basert på bruk av en alge som bare skremmer bort insekter.
Skader hverken mennesker, dyr, insekter- på eller i jorden, er miljøvennlig i alle sammenheng.

I tråd med flere av FN´s bærekraftsmål.
Utviklet i Norge med alger fra NIVA.

Feltforsøk på NTNU 2004.

Videreutviklet i EU sammen med Fraunhofer IGB, University of West Hungary i et treårig prosjekt og en bevilgning på 2,5 mill €, med feltforsøk i Ungarn og Spania. Prosjektledelse Felleskjøpet i perioden 2008/2011.

Konklusjon

Avlings økning opptil 80 % avhengig av type Brassicas. Ingen kålfluer i feltet, men de fantes i stort antall i området, dokumentert med utsatte feller.

Bærer av algen var fiberdelen av fermentert, økologisk husdyr gjødsel fra Bioskiva AS sitt eget biogass anlegg, bygget på gården i 91.

Som initiativtaker og eier av all IPR ble patentsøknaden innlevert av Svein Lilleengen og Dreiss Patentanwälte i 2012.

Patent i Europa

Patent i Europa ble innvilget i 2015.

Nominert til Europeisk Innovasjonspris i des.2018.

Støttet av EU, NFR, Innovasjon Norge, Skattefunn, RFF, GROFONDET og mange gode hjelpere.

 

I snitt -USA/EU- tar det 12 år å utvikle et plantevern, prislapp 286mill/US dollar ref Agripuls, USA.

Vi har arbeidet med forskning på Fertibug omkring 15 år til en

vesentlig lavere kostand.

Veien frem

Godkjenning i EU/EØS- Søke etter Partnere som vil være med å utvikle en ny næring med et meget stort potensiale.

Iht FAOSTAT dyrkes Brassicas på 3.393.195 ha i verden.

Kina alene har 60 % av forbruket og produserer 46.6% av verdens Brassicas.

Europa kommer som nr 2. med 9,2 % av verdensproduksjon, på 452.000 ha. og en avling på rundt 6Mn tonn/år .

Tilsammen produserer USA, Japan og Russland omkring 10 % mens India står for 8,8%. Økonomiske data på potensialet finnes.

Bygge et pilot anlegg lokalt basert på tilgjengelig overskudds varme og arbeidskraft.